Sverigedemokraterna i Jönköping

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2021-2023     Budgetskrivelse 2021-2023

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Årsmöte SD Jönköping 2021

  Av Lipponen den 11 mars, 2021
  0

  Du som är medlem i SD Jönköping kommunförening kallas härmed till årsmöte den 11 april 2021 kl 14.00.

  Plats: Stugan i Stadsparken.

  Lokalen är planerad och godkänd för det antal som vanligen brukar komma på ett årsmöte.

  Vi räknar med att kunna genomföra mötet med god hänsyn till Covid-läget. Samtliga deltagare kommer att anvisas spritning av händer, och vi tillhandahåller skyddsmask som skall bäras genom hela mötet.

  Vi påbjuder anmälan om du avser att delta, även om ingen medlem förbjuds att ansluta oanmäld. Detta för att försäkra oss om att lokalens kapacitet räcker.

  Anmälan mailas till jonkoping@sd.se

  Det går även bra att ringa in anmälan på vår kanslitelefon: 076-000 15 89

  Du som ej får mail, brev eller SMS ombeder vi vänligen att uppdatera oss med era adresser och telefonnummer, vi har idag ett antal medlemmar där detta inte stämmer.

  Årsmötesdokument Finns HÄR!

  Var uppmärksam på er mail där länk och lösen kommer att meddelas.

  Med Sverigevänliga hälsningar

  Styrelsen SD Jönköping

 • En likvärdig skola, för alla!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Värna vår miljö, på riktigt!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Bevara vår fina landsbygd!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Nytt datum för årsmöte 2021

  Av Lipponen den 30 december, 2020
  0

  SD-JKPG-NYTT-DATUM-2021

  Hej medlem i Sverigedemokraterna SD Jönköping

  Nytt datum för vårt årsmöte:     11 april 2021

  I vår julhälsning meddelades att vårt årsmöte skulle vara den 31:a januari.

  Vanliga år så skall årsmöten för kommunföreningar vara avklarade senast den 15:e februari.

  Detta är dock inget vanligt år.

  Med tanke på det rådande läget i landet med pandemin, så har vår riksorganisation beslutat att förlänga perioden för kommunföreningars årsmöten till den 15 april. Detta är för att vi på bästa sätt ska försäkra oss om att kunna träffas på ett så säkert sätt som möjligt. Enligt stadgarna får inte heller ett årsmöte hållas digitalt.

  Vi har ca 30% medlemmar som ingår i riskgruppen för Covid-19. Med hänsyn till detta och för att så många medlemmar som möjligt skall kunna var med på årsmötet beslutade styrelsen att flytta mötet till den 11 april.

  I skrivande stund så har vi en högre beläggning inom sjukvården än under våren, och Covid-19 har ännu inte släppt sitt grepp om samhället. Om prognosen för vaccinationerna stämmer, kommer dock många att vara skyddade från smittan om några månader.

  Vi tar vår del av ansvaret för våra medlemmars hälsa, genom att flytta mötet och planera genomförandet under en förhoppningsvis säkrare period än vad som i nuläget råder.

  Riksorganisationen påbjuder också ett anmälningsförfarande för att kunna anpassa möteslokalen till antalet deltagare på årsmötet.

  Du som är medlem kommer att få en ny kallelse via brev, men kan redan dessförinnan anmäla ditt önskemål om att delta i årsmötet via mail till: jonkoping@sd.se

  Det går även bra att ringa in anmälan på vår kanslitelefon: 076-000 15 89

  Det är inte förbjudet att som medlem komma oanmäld, men vi uppmanar vänligen alla att föranmäla sig.

  Alla medlemmar hälsas hjärtligen välkomna.

  Styrelsen genom ordförande

  Jan-Ove Lipponen