Sverigedemokraterna i Jönköping

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2021-2023     Budgetskrivelse 2021-2023

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Ny styrelse klar för 2021

  Av Lipponen den 15 april, 2021
  0

  Årsmötet valde med stor majoritet Cristina Gustavsson som ny ordförande i Sd Jönköping.

  Valberedningens förslag vann gehör på samtliga övriga poster i den nya styrelsen. Med bibehållande av några erfarna ledamöter, och ett tillskott av nya krafter, ser vi fram emot ett nytt aktivt år till våra väljares gagn.

  Du som själv är intresserad av att ingå i vår verksamhet är välkommen att höra av dig. Inför årets kyrkoval, och nästa års allmänna val behöver alla hjälpas åt för att vi ska nå framgång.

  Med Sverigevänliga hälsningar.

  SD Jönköping         jonkoping@sd.se

 • En likvärdig skola, för alla!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Värna vår miljö, på riktigt!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Bevara vår fina landsbygd!

  Av Lipponen den 15 januari, 2021
  0

 • Ett tryggt Sverige… igen!

  Av Lipponen den 29 november, 2020
  0