Motion: Jourskola för mobbare | Sverigedemokraterna i Jönköping

Motion: Jourskola för mobbare

Jönköping den 15 april 2011                                                                         

MotionSverigedemokraterna
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun

Mobbing och kränkningar är något av det värsta som kan drabba ett barn, och alla barn borde förskonas från sådana övergrepp. När så ändå har skett är det minsta man kan begära att det utsatta barnet ska slippa konfronteras med sin plågoande varje dag. Sverigedemokraterna i Jönköping anser att tryggheten och studieron för skötsamma elever alltid måste gå före de stökiga/bråkiga elevernas behov och önskemål.

 Som ett komplement till skolornas nuvarande handlingsplaner för ovanstående problem föreslår vi att jourskola/jourskolor inrättas. En sådan kan fungera som en tillfällig lösning av ovannämnda problem, under den tid som normala utredningar pågår för en permanent lösning.

Ett sådant förfarande garanterar de skötsamma elevernas trygghet och studiero, samtidigt som de stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd kompetens på den aktuella jourskolan.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

– att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna kring att inrätta jourskola/jourskolor för stökiga/mobbande elever i kommunen.

 

STATUS: Behandlades i kommunfullmäktige 2011-12-01, avslogs. Alla övriga mot SD.

 

Se motionen behandlas och debatteras i kommunfullmäktige i tre delar.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=f9l3Y5TIoBQ

httpvh://www.youtube.com/watch?v=78IGbAnLTBA

httpvh://www.youtube.com/watch?v=ehp0GB3sKQ8