Barmhärtige samariten av år 2009 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Barmhärtige samariten av år 2009

Inskickad till Jönköpingsposten 2009-12-05

Barmhärtige samariten av år 2009

(Kommentar av Henrik Steens artikel Barmhärtige samariten inget för SD, JP 2/12)

Henrik jag upplever ditt inlägg om SD:s kristna etik som uppriktigt. Ändå tycker jag att det blir så fel.

Först är jag intresserad av var du får din information om SD ifrån. Hur många sverigedemokrater känner du? Även om du bara har läst på SD:s hemsidor borde du veta bättre.

Barmhärtighet vad är det? I min värld handlar barmhärtighet också om att se de som lider men inte syns. De som inte vill eller kan ta sig till Sverige. Alla som vi inte slumpvis råkar upptäcka som individer utan som bara ingår som en siffra i tragisk statistik. Man bör också fråga sig hur hjälp kan bli mest effektiv. Det är en skyldighet för en barmhärtig människa, som jag ser det. Det kan t.o.m. vara obarmhärtigt att prioritera en mindre lidande människa om det går ut över en mer lidande människa eller fler lidande människor. SD vill minska invandringen av de minst behövande. De resurser som frigörs vill SD delvis satsa på hjälp till lidande människor i sina hemområden. Oavsett vad som är huvudskälet är det en politik som mycket mer effektivt minskar lidande.

SD är kritiskt till hanteringen av invandringsfrågan men ogillar inte människor från andra länder. Sedan finns det kanske enstaka individer som gör det i SD och andra partier, men det är ointressant.

Henrik se dig omkring. Varannan människa som du kommer att möta idag vill ha minskad invandring (Marie Demker Flyktingpolitik – viktig för vem?), trots att det i dagens Sverige kostar att ha den åsikten. Det borde vara nog för att du ska inse att det kan finnas många olika bevekelsegrunder för den åsikten.

Slutligen, att blunda för att svenskars framtidstro och livsgnista släcks av det förestående utplånandet av den svenska identiteten är inte heller barmhärtigt.

                                                                                                             /Strix