Årsmöte SD Södra Vätterbygden 2012 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Årsmöte SD Södra Vätterbygden 2012

Söndagen den 5 februari hade SD Södra Vätterbygden sitt kommunföreningsårsmöte. Mötet gick enligt plan och samtliga var överens i alla omröstningar. Under mötet redogjordes året 2011 vilket är det första hela år som vi har varit representerade i Jönköping och Habos kommunfullmäktige. Under mötet valdes Jonas Grahn till ordförande för kommunföreningen och Kristina Winberg som vice ordförande. Det var även två nya som valdes in i kommunföreningsstyrelsen.

En av de viktigaste frågorna som kommunföreningen kommer att arbeta med under det nya året är att höja medlemsantalet och försöka få flera att aktivera sig. Vi har höga förväntningar på den nya styrelsen, men vi har också allt förtroende för att de kommer fortsätta driva partiet framåt. Det känns extra skönt att veta att samtliga i den nya styrelsen valdes av en absolut majoritet under årsmötet. Vi vet att partiet idag är starkare och att vi har påbörjat resan mot ännu en valseger 2014. 2012 kommer att bli det bästa året i våran historia, vilket också målsättningen måste vara för varje år framöver. Vi vill även ge en eloge till Thord Brynielsson från Kungsbacka som tog sig till oss för att vara mötesordförande.

Den nyvalda styrelsen från vänster: Staffan Eklöf, Jonas Grahn, Kristina Winberg, Joakim Gustafsson, Anita Winberg, Per Svenhall, Robert Andersson, Morgan Malmborg

 

Klicka här för att läsa om kommunföreningen