Åsiktsknappar i vården | Sverigedemokraterna i Jönköping

Åsiktsknappar i vården

Åsiktsknappar i vården?

”SD rasar mot knappar” ’ var rubriken på en nyhetsartikel i lördagens JP.

Svårt dock finna skäl för denna rubriksättning i artikeln. Inte heller i

den enkla fråga som SD som ställt i landstinget om dess policy.

Frågan till landstingledningen löd: – Är det lämpligt att personalen bär dessa (”Alla får plats knappar) med hänsyn till landstingets policy?

Frågan är inte så okomplicerad som någon tycktes ge uttryck för i artikeln .

Till exempel texten ”Ja till livet” kan väl sägas ingå i landstingets värdegrund och ses som problemfri. Kanske också ” Allas lika värde” ? Skulle den också kunna synas på en sköterskebussarong eller läkarrock? Här finns väl både den goda värdegrunden och allas lika rätt? Och säkert en allmän acceptans.

Men minns att den också är kampanjknapp för en abortkritisk rörelse.

Behöver man tänka mer än tanken för att förstå att detta av många skulle uppfattas både kränkande och nedvärderande? Och naturligtvis(?) omöjlig att bära i en vårdmiljö.

Men tillåter man den ena får man problem med att säga nej till den andra. Varför hamna i sådana konfliktsituationer.

Låt vården slippa överhuvud fundera över åsiktsknappar . Säg Nej till dem

Det finns andra arenor för att ge uttryck för sina åsikter än att manifestera dem på sin vårdklädsel. Hur goda och välmenande de än må vara.

Björn Runn sjuksköterska