Får verkligen ”Alla” plats ? | Sverigedemokraterna i Jönköping

Får verkligen ”Alla” plats ?

alla-plats3big

 

Överbeläggningar på sjukhus leder till dödsfall  (Kaliber, Sveriges Radio, april o maj 2014)

 Platser på äldreboendena är för få. 10.000 färre sedan 2006  (Socialstyrelsen 2014)

 Flyktingboendena räcker inte   (Migrationsverket 2014)

 86% av kommunerna anger bostadsbrist i hyresrätter  (Hyresgästföreningen 2014)

 440.000 öppet arbetslösa   (Arbetsförmedlingen 2014)

 1200 miljarder i statsskuld   (Riksgälden maj 2014)

 Underfinansierad statsbudget med 85 miljarder  (Konjunkturinstitutet 2013)

 70.000 söker asyl i år, förra året var det ”bara” 54.259….   (Migrationsverket 2014)

 Ungdomsarbetslösheten mer än 22%   (Arbetsförmedlingen 2014)

 Hälften av invandrarna från länder utanför Europa i åldern 20 – 64 år saknar jobb 

 113.000 fler arbetslösa invandrare sedan 2006.    (Arbetsförmedlingen 2014)

 188.400 inskrivna på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd  (Arbetsförmedlingen 2014)

4, 7 miljoner är sysselsatta i Sverige idag. ”Sysselsatt” är det mått som används

för att mäta hur många som är i arbete.

Att vara ”sysselsatt” innebär minst 1 (en) timmes arbete, per vecka!     (SCB)

 

Björn R / JO