Gemenskap eller mångkultur? | Sverigedemokraterna i Jönköping

Gemenskap eller mångkultur?

Gemenskap eller mångkultur?   –  Det är du som väljer för framtiden.

 

Det är viktigt att minska invandring till Sverige.  Men frågan om hur samhället ska möta dem som ska få komma hit är lika viktig.

Om du skulle invandra till ett land, hur skulle du då vilja bli mottagen?

Skulle du vilja ha förväntningar på dig att leva ditt liv som du alltid gjort i ditt gamla hemland eller skulle du vilja ha förväntningar på dig att anpassa dig till ditt nya hemland?

I min värld är förväntningar och vänliga krav på anpassning till majoriteten ett tecken på att man inkluderas i gemenskapen och att vi svenskar bryr oss. När någon bevakar en invandrares rättighet att för alltid vara annorlunda tolkar jag det som ett ointresse för personen.

Det är en politisk fix idé att vi svenskar skulle vara tvungna att utplåna vår särart av hänsyn till invandrarna. Ingen tjänar på den idén, inte heller invandrarna. Det är naturligt att ta seden dit man kommer.

Det är dags att vi väljer gemenskap före mångkultur, assimilering före integration. Välkommen att bli som vi!

 

Staffan Eklöf (SD)