Hjälp gärna, på rätt sätt och på rätt plats! | Sverigedemokraterna i Jönköping

Hjälp gärna, på rätt sätt och på rätt plats!

Det kommer att byggas fler modulhus för invandrare med nuvarande politik
I augusti sökte mer än 12.000 asyl i Sverige, prognosen för i år är närmare 90.000. Endast 15% kan uppvisa en giltig ID-handling. Varje beviljad asylansökan genererar i snitt två anhörig-invandrare. 85% av alla asylansökningar beviljas. Många av dem som får avslag stannar kvar som illegala i landet. Dessa har ”rätt” till subventionerad sjuk- och tandvård (50:- för vård som ”inte kan anstå) billigare läkemedel och deras barn har rätt att gå i skola.
Många som söker asyl saknar konventionsdefinerade flyktingskäl

Fram till 2020 behöver det byggas 436.000 bostäder enligt SCB. Regeringens ambition är 250.000 nya bostäder under perioden. Under 2014 påbörjades 38.500 lägenheter. Sverige behöver bygga ett ”nytt Jönköping varje år framöver”
Enligt Boverket ska nyanlända invandrare som kommer till Sverige gå före alla andra i bostadskön. De kommuner som vägrar dela upp sina bostadssökande utifrån deras etniska härkomst ska tvingas till det med ny lagstiftning enligt myndigheten (Nyanländas boendesituation – delrapport Boverket 2015)
Det kommer att krävas många nya modulhus, i Jönköping och Sverige med nuvarande migrations-politik.

SD vill kraftigt begränsa invandringen till Sverige för de som saknar skyddsbehov. Den nuvarande massinvandringen kostar mellan 60-100 miljarder årligen i direkta kostnader .Vi vill hjälpa flyktingar i närområdet och styra om pengar dit.
SD har reserverat sig mot beslutet i fullmäktige att bygga modulboende för flyktingar på Samset.
Vi gör det av flera skäl. Ekonomiska, kulturella, sociala. Kommunerna måste sätta press på regeringen att ändra den nuvarande migrationspolitiken, kostnaderna för flyktingmottagandet är orimliga. För att betala den tvingas vi till besparingar på alla andra områden. Kulturella konflikter har blivit vardagliga och kriminalitet och våld breder ut sig. Landet splittras.
 

Björn Runn

Ordförande Sverigedemokraterna Jönköping