Informationsträff om Jönköpings Airport | Sverigedemokraterna i Jönköping

Informationsträff om Jönköpings Airport

Vi Sverigedemokrater anser att en lokal flygplats är en viktig del i en modern infrastruktur.

Snabba säkra förbindelser är en livsnerv för affärsliv och turism. Den fulla nyttan av en lokal flygplats måste tas med i den stora bilden av hur samhället fungerar för att rätt kunna förstås. Det finns bakåtsträvande krafter i vår kommun som motarbetar vår flygplats framtid. Detta vill vi hjälpa till att förhindra.

Kom därför till vår träff onsdagen den 10:e januari, där representanter för Jönköpings Airport informerar om hur läget är idag för vår flygplats. Vi får även information om planer för framtida expansion och ännu bättre kommunikationer via vår flygplats.

Varmt välkomna till träffen på vårt kansli. Adress: Ulfsparregatan 2 Jönköping  (Gamla konstnärsgården)   Tid: kl 19.00

Vi bjuder givetvis på fika 🙂