Insändare (delvis publicerad i JP) | Sverigedemokraterna i Jönköping

Insändare (delvis publicerad i JP)

30% arbetslösa ”Balkanflyktingar”, svar till Erik Ullenhag.

7 av 10 Balkanflyktingar ”hade fått jobb efter 15 år”, skrev  integrationsminister Erik Ullenhag på JP Debatt den 21 februari. Visst låter det tjusigare att skriva 7 av 10 i jobb, än att tala om att  30% är arbetslösa efter 15 år i Sverige .  Detta för en grupp som kommer från Europa, är delvis välutbildade och som tidigare integrerats/assimilerats väl i Sverige (50-60-talets arbetskrafts-invandring från dåvarande Jugoslavien)

Sverige har ingen officiell statistik över etniska gruppers deltagande på arbetsmarknaden. (Detta är ju ”rasistiskt” fick vi lära  häromåret) Men när han nu slår sig för bröstet över ”balkanflyktingarnas” relativt goda, och inte sällan uppskattade inträde på arbetsmarkanden så kanske han ändå borde redovisa  lite tydligare.  T.ex finns det ngn skillnad i arbetslöshet mellan de olika etniska grupper som ingår i ”balkanflyktingar” .Personer  från Bosnien-Herzegovina har lyckats relativt väl med att ta sig in på arbetsmarknaden Men hur ser det ut för de  övriga?

Då integrationsministern brukar svänga sig med olika begrepp när hans ska beskriva deltagande på arbetsmarknaden kunde han också redogjort för innebörden i begreppet ”jobb”. Ibland använder han uttryck som ”arbete”, ”jobb”, sysselsättning” och vill få oss tro att alla har samma innebörd.

Ullenhag borde talat om  hur många som jobbar heltid och hur många som är ”sysselsatta” Det sistnämnda definieras nämligen av SCB som ”personer som under en viss vecka utförde ngt arbete (minst en timme) antingen som avlönad arbetstagare, som egna företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (= sysselsatta, i arbete”.

Vill man veta att 7 av 10 är i jobb måste man förtydliga vad det innebär. SCB skiljer på” arbetslösa” och ”sysselsatta” , där det senare måste förtydligas.

 

30% arbetslösa ”balkanflyktingar” är ändå förfärande högt. Och då ska man veta att detta är en grupp som hävdat sig relativt väl på arbetsmarknaden. I vissa andra invandrargrupper är arbetslösheten betydligt högre .För invandrare från länder utanför Europa är bara drygt hälften i arbete För vissa så lågt som 20%.

 

Den 3 februari skrev tidningen The Economist angående invandringen till Sverige.

 

Massinvandringen utgör ett allvarligt problem. För att landet ska ha råd med sin välfärd krävs att 80% av den arbetsföra befolkningen är i arbete. För den icke-eurpeiska delen av befolkningen är den mycket lägre. I Sverige har endast 51% av dessa jobb, jämfört med över 84 %  för den infödda befolkningen. Sverige måste övertyga sina medborgare att de får en god utdelning för sina skattepengar. Massinvandringen skapar en klass av människor som är permanent beroende av staten

 

Lyckas inte invandrarna integreras på arbetsmarkanden går vi en mörk framtid till mötes. Eller för att tala klarspråk. Vi får välja mellan en nedmonterad välfärd eller fortsatt massinvandring.

Och det räcker inte med att 7 av 10 är i arbete, eller än värre, om   de enbart är ”sysselsatta”

 

Björn Runn

SD