Insändare till JP (Ej publicerad) | Sverigedemokraterna i Jönköping

Insändare till JP (Ej publicerad)

I Sverige är det tillåtet att operera bort förhuden på pojkar utan medicinsk orsak. Cirka 3000 omskärelser sker varje år i Sverige enligt Socialstyrelsen. Fler än någon annan operation där medicinsk indikation saknas och där komplikationsfrekvensen på kort och lång sikt är okänd. Argumenten för omskärelse brukar vara religionsfrihet, kulturell tradition  ev. medicinska fördelar, judarnas historiska utsatthet.

Vid omskärelse på en liten pojke tas ungefär en centimeter av förhuden bort. Den hud som tas bort utgör en del av penisens hud och skyddar normalt ollonet. Ingreppet är oåterkalleligt och är större än den minsta form av kvinnlig omskärelse, som är förbjuden i Sverige. Den svenska lagstiftningen, som tillåter icke medicinsk omskärelse på små pojkar, uppfattas som en eftergift åt religiösa önskemål. Religionsfrihet innebär inte att alla religiösa uttryck är tillåtna. Vi accepterar inte månggifte, tvångsäktenskap, slakt av djur utan bedövning. Svenska barnläkarföreningen har i brev till Socialstyrelsen uttalat att omskärelse av småpojkar av religiösa skäl på sikt bör avskaffas. RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) har på liknande sätt uttryckt att lagen om omskärelse bör ses över eftersom den riskerar att kränka pojkars rättigheter. Flera landsting säger nej till omskärelse av pojkar utan medicinska grunder.

Två av grundtankarna i FN:s  Barnkonventionen är barnets rätt att få skydd mot övergrepp samt rätten att få uttrycka sin mening. I dess artikel 24 stadgas att konventionsstaterna ”skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Forskningsstudier från Afrika har visat att risken för att smittas av HIV minskar för män som är omskurna. Glädjande besked. Men som forskarna också påpekar reser studierna flera frågor. Leder omskärelse till större risktagande sexuellt vilket upphäver de positiva effekterna? Bl.a. hade omskurna män, i två publicerade studier, ett ökat antal partner och oskyddade samlag. Vilken effekt har smittspridningen från en omskuren HIV-positiv man till kvinna? Går det att åstadkomma en skyddande massimmunitet liknande den vid immunisering? Och som forskarna konstaterar, korttidsstudier tenderar att övervärdera ett positivt resultat. I en annan publicerad rapport har framförts att omskärelse före sexualdebuten borde minska risken för prostatacancer. Begränsningen med studien är att deltagarna själva fick uppge om de var omskurna, och i vilken utsträckning de tidigare haft sexuellt överförbara sjukdomar.

Det avgörande borde vara att även det lilla barnet har religionsfrihet och själv i mogen ålder bestämmer vilket religiöst eller kulturellt samfund den vill inordna sig i. Samt att själv som vuxen avgöra om man vill låta omskära sig eller ej.

 

Kristina Winberg, gruppledare SD Jönköpings läns landsting
Björn Runn, SD