Insändare till JP och svar från dem 2012-11-07 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Insändare till JP och svar från dem 2012-11-07

Vi tar fajten i debatten

Redaktör Dan Sylvebo ska ha uppskattning för sin upprepade indirekta uppmaning till de andra partierna att ta ställning mot de antidemokratiska trakasserierna mot företrädare för SD. Detta gör han i sin understrecksartikel (Jönköpings-Posten 30/10), där han huvudsakligen tar upp SD:s medvind och orsakerna till detta. Han menar att SD förenklar argumenten och att väljare förr eller senare genomskådar detta.

MEN, det är ju dimridåerna som försöker dölja de verkliga siffrorna och kostnaderna som nu håller på att genomskådas av väljarna. Menar Sylvebo att komplexiteten av att låta ytterligare runt 28 000 somaliska anhöriga och ett stigande antal syrier inte låter sig omsättas i kostnader för skattebetalarna? Har man inte rentav en skyldighet att offentliggöra den beräknade kostnaden för den förstnämnda gruppen?

Att försöka utesluta SD från den offentliga debatten i media har, sedan länge visat sig vara kontraproduktivt. Att sticka huvudet i sanden och låtsas att problem med massinvandringen inte existerar, är lika illa.

Sylvebo hävdar vidare att ”där den konventionellt konservative ser en nödvändighet i rationell förändring och utveckling, vill SD arbeta för ett återupprättat folkhem.

Jag frågar då:
Vad är det för fel på att hävda den gemensamma nämnaren i den traditionella värdegrunden? Den moderata populismen söker segla dit den medieskapade opinionsvinden för tillfället blåser. Utan styråra och utan köl.

Det är klokt av Sylvebo att inse att regeringen och oppositionen inte längre kan fly undan, realismen jagar även dem. Realismen består bland annat i att man beräknar att över 60 000 söker sig hit nästa år. En del av dem har ett skyddsbehov, men långt ifrån alla.

Vi i Sverige utgör två procent av EU:s befolkning. När 50 procent av alla irakier som kom in i EU tog sig till Sverige berodde det på något. Kanske på att våra generösa asylregler var alltför generösa. 52 procent av alla afrikaner som söker asyl i EU kommer till Sverige. Det är ju inte vår landyta som försörjer dem som söker sig hit, utan våra skattepengar. Den moderate migrationsministern begärde i förra veckan en miljard extra med tanke på syrierna. Vad ska nu skola, omsorg och äldrevård ytterligare behöva dra in på?

Sylvebo påstår att SD inte är konservativt, utan reaktionärt, det vill säga bakåtsträvande. När man står med bilen, vid ett stup, finns det bara en sätt; det är att lägga in backen. Allt annat är en katastrof. Ta fajten har det sagts nu i många år.Vi tar gärna en öppen och ärlig verbal fajt.

Kristina Winberg
Sverigedemokraterna i Jönköping

 

Svar direkt från Dan Sylvebo

Visst bör flyktingpolitiken mätas i kronor, det måste allt som vi räknar in i offentliga budgetar. Men det handlar om hur man gör det och om prioriteringar. Som SD framställer den komplicerade problematiken och dess lösningar, till exempel i budgetmotionerna och Jimmie Åkessons DN Debatt-artikel härom dagen, ger man en förenklad bild. En kostnadspost per capita kan inte motsvaras fullt ut av en besparing när det gäller invandring, eftersom den typen av dynamiska effekter är samhällsekonomiskt osäker. Bland annat därför att invandring även kan bidra till BNP över tid.

Till det kommer en human aspekt, som sällan hörs i SD retoriken. Flyktingpolitiken måste få kosta. Det är en solidaritetsgest gentemot sargade medmänniskor. Vi har en reglerad invandring och ett utvecklat system för asylsökningar. Det är bra och bör så förbli. När jag diskuterade SD:s reaktionära hållning var det främst med sikte på talet om det återupprättade folkhemmet, en symbol som så uppenbart är förknippad med det förflutna. Det är ett exempel på drömmen om det som varit, något som på flera sätt präglar SD-retoriken.

I andra avseenden kan partiet vara mer normalt konservativt, vilket jag menade genom hänvisningen till huvudparollen (”trygghet och tradition”).

Dan Sylvebo
Politisk redaktör