Jan-OveLipponen | Sverigedemokraterna i Jönköping

Jan-OveLipponen

Jan-Ove Lipponen
59 år, IT-Specialist, Huskvarna.
Ledamot i kommunfullmäktige, Kultur & Fritidsnämnden och Huskvarna kommundelsråd.
Borgerlig Vigselförrättare och namngivningsofficiant, samt Nämndeman i Jönköpings Tingsrätt
Infrastruktur och IT-frågor. Aktiv inom motorsport , Enduro och Trial samt veteranfordon. Sportskytte och jakt är också fritidsintressen som avspeglas i den politiska debatten om bullerregler och begränsningar.
Sans och balans i skattefinansierade kulturyttringar.