Jönköpingspostens Rydells ”Konstiga” krumbukter.. | Sverigedemokraterna i Jönköping

Jönköpingspostens Rydells ”Konstiga” krumbukter..

Detta är ett svar på en artikel publicerad 25/1 2016 i Jönköpingsposten av Anders Rydell, kulturchef på Hallpressen, som angrep Staffan Eklöf (SD). Han fick inte svara på angreppet i tidningen. När han inte fick svara lade han in svaret som kommentar i kommentarsfältet i anslutning till Anders Rydells angripande artikel. Inte heller där fick svaret publiceras. Men ni kan läsa svaret här.

 

Rydell angriper sina egna mörka fantasier

 

Anders Rydell skriver att han har svårt att få ihop logiken i min artikel. Det beror på att han inte lyckades med det.

Jag försvarade inte Dan Parks konst. Han är däremot en provokativ konstnär, som med Rydells argumentation ska ha rätt till skattemedel. Om kvalitet och djupare tanke saknas i hans konst anser inte vi att han har en naturlig rätt till skattepengar för den konsten. Fallet Dan Park illustrerar att man till och med kan få sitta i fängelse för sin konst i dagens Sverige. Därmed ertappas Rydell med hyckleri. Det gäller hans tal om att ” …politiken … inte [ska] lägga sig i vad för slags konst eller kultur som skapas” och ”I ett fritt och demokratiskt samhälle måste vi tillåta ett fritt flöde av uttryck och tankar.” samt åsikten att man får tåla alla provokationer. (Det spelar liten roll att fängslandet sker efter framförandet. Straffets avskräckande effekt kommer troligen att påverka hans nästa konstverk.) Exemplet Park visar alltså på Rydells och andra kulturelitisters hyckleri. Läs ordentligt nästa gång!

Eftersom Rydells resonemang bygger på tesen om att jag stödde Dan Parks konst, faller alltså det mesta av hans resonemang.

Rydell antar i sin smädeskrift även att vårt kvalitetskriterium (att det måste finnas något mer av kvalitet eller djupare tanke än just bara att chockera för att få skattepengar) kommer att appliceras i efterhand. Det blir hans argumentations jämviktspunkt. Ska kriteriet resas efter att konstverket är klart så anser han att vi är nazister, med allt vad det innebär, annars klarar vi oss från domen. Jag anser att det är naturligt att det ingår i kriterierna inför tilldelning, som så mycket annat som redan ingår, istället för efter. Det är Rydell som, som vanligt, fantiserar och sedan angriper oss för det han fantiserat ihop.

Det som provocerar mest är dock inte Rydells osakliga kritik. Det är det faktum att han använder nazismens brott i taktiskt syfte för att svartmåla sina motståndare. Det får mig att misstänka att Anders Rydell har ett ytligt engagemang i frågan. Det är verkligen oroande.

Staffan Eklöf (SD)