Kallelse till årsmöte 2015-02-08 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kallelse till årsmöte 2015-02-08

Årsmöte 2015-02-08

 Du som är medlem kallas till årsmöte den 8:e februari i kommunföreningen Sverigedemokraterna Södra Vätterbygden. Under mötet kommer föreningen att knoppa av Habo och Mullsjö kommuner som bildar en egen kommunförening. Bor du i Habo eller Mullsjö inbjuds du även till bildandemötet för Sverigedemokraterna Habo/Mullsjö kommunförening.

Årsmötet hålls i Landstingets lokaler, Rosenlund, Husargatan 4, söndagen den 8:e februari kl. 14.00. Vi beräknar att årsmötet ska vara slut senast kl. 16.00. Bildandemötet hålls direkt efter årsmötet i samma lokaler.

Årsmötet är kommunföreningens högsta beslutande organ. Styrelse för 2015 ska väljas. Redovisningar av det politiska arbetet kommer att hållas och företrädarna för de kommunala nämnder där vi är invalda kommer att presenteras och de kommer att säga några ord om sin nämnd, som de tillträdde vid årsskiftet.

Anmäl dig till mötet till Staffan Eklöf på staffan-eklof@tele2.se (eller 070-380 12 66) senast den 30:e januari.

Dagordning finns här på hemsidan. Övriga möteshandlingar kommer att finnas på mötet. Om du vill ha dessa i förväg, skicka en begäran till staffan-eklof@tele2.se (eller 070-380 12 66).

 

DAGORDNING klicka här!

 

Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter genom att meddela medlem@sverigedemokraterna.se Det är även dit du vänder dig om du inte har fått medlemskort.

Välkommen! OBS! Glöm inte medlemskortet. Det behövs för att du ska ha rösträtt.

 

/Styrelsen i Sverigedemokraterna Södra Vätterbygden