Knappraseriet…. hur var det egentligen? | Sverigedemokraterna i Jönköping

Knappraseriet…. hur var det egentligen?

Knappraseriets ursprung.

Jönköpingsposten satte rubriken ”SD rasar mot knappar”, på en artikel som handlar om att SD ifrågasätter lämpligheten av att personalen på landstinget bär kampanjknapparna ”Alla får plats”. SD anser att kampanjen är otydlig och kan uppfattas som politisk.

Nedan hittar du SD:s fråga till landstinget i original:

____________________________________________________________________________________________________

 

Kampanjen ”Alla får plats” på Norrahammars vårdcentral.
I våras satsade Hallpressen stora resurser i kampanjen ”Alla får plats”.
Kampanjen har ett gott uppsåt i att ta ställning mot nazism och rasism och är på så vis berömvärd.

Den som väljer att bära en knapp med kampanjens budskap signalerar dock en personlig åsikt som kan tolkas politiskt och på olika sätt beroende på vem man frågar.

I landstingets policydokument för ”Information i vårdens offentliga lokaler” framgår
”Patienter och andra besökare ska inte behöva utsättas för kommersiella, eller på något sätt tveksamma, budskap i våra lokaler. Vi vill att allmänheten ska uppfatta informationen i väntrummen som trovärdig, men den trovärdigheten riskeras om vi tillåter information av allehanda slag.”

På Norrahammars vårdcentral beställde man knappar till vårdcentralen. Initiativtagare är läkaren Axel Petersson.
Personalen skulle bära dessa och patienter skulle också kunna få en via receptionen.
Vad jag vet bär man nu knapparna på sina arbetskläder.

Fråga:     – Är det lämpligt att personalen bär dessa med hänsyn till landstingets policy?

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Vi inväntar Landstingets ev svar.