Kom till insikt, tag ert ansvar! | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kom till insikt, tag ert ansvar!

Kan man förstå vad SD är mha. skandalfilmen? Nej det kan man inte. Jag blev också förvånad. Beteendet var oacceptabelt. Det är mycket sällsynt i partiet och aldrig accepterat. Även om jag mot förmodan skulle ha fel, så ryms också alla andra i Sverige som aktivt ifrågasätter de höga invandringsnivåerna och motsätter sig strävandena att göra Sverige mångkulturellt i samma parti. Det betyder dels att den politiska vikten av filmen är liten. Det betyder också att generaliseringar, gruppskuldbelägganden och hatpropaganda mot SD leder till att samtliga grunder för ifrågasättande av dagens politik försvåras, även de som utgår från en humanistisk grundsyn.

 

Kan man förstå vad SD är mha. analyser av SD i media och fullmäktigesalar? Nej, sju partier och majoriteten av media har arbetat konsekvent med att förmedla bilden av att drivkraften bakom invandringsmotstånd är hat eller ovilja mot de personer som invandrar.

 

Så här är det på riktigt. Enligt oss Sverigedemokrater är grundproblemet den omvälvning av Sverige som pågår och de negativa effekter som följer av den och de flesta skyldiga tillhör den etniskt svenska majoriteten.

Vår kritik av invandringen bottnar i negativa effekter som bl.a. hör samman med den. Det är mekanismerna bakom de negativa effekterna som är i fokus. De höga invandringstalen är förvisso en av flera orsaker bakom dessa mekanismer och de förbundna problemen. Följaktligen blir en av flera åtgärder att minska invandringen. Men det är ingalunda den enda åtgärden. Vi för en aktiv politik på alla nivåer för att åtgärda problemen.

 

Vad leder då mediala och andra pseudoanalyser av SD till för invandrarna? I ett kåseri i P1 för en tid sedan sade en man vid namn Augustin att han kände sig personligen träffad av motståndet mot invandring. Han tänkte: ”- Det är mig de inte vill ha.” Ett tragiskt och onödigt resultat! Om man lägger ihop vad som har sagts ovan, faller ett stort ansvar på våra belackare för de känslor som Augustin uttrycker och den splittring som de facto finns i dagens Sverige. Varje gång en politisk motståndare påstår att vi har dolda rasistiska skäl, får han några nya läsare/lyssnare att hata oss och lägger en ny börda på Augustins axlar. Varje gång en journalist eller ledarskribent påstår sig veta vad vi egentligen tycker och att det bottnar i hat, är det han som skapar de motsättningar som artikeln var ämnad att stävja. T.o.m. när modiga personer försvarar vår rätt att yttra de problem vi ser och använder sig av en brasklapp i stil med ”- Jag delar inte SD:s människosyn men …”, så bidrar de till problemet, därför att de riktiga skiljelinjerna förblir dolda medan de stereotypa föreställningarna förstärks.

 

I dag är vi det enda riksdagsparti som värderar en nationell identitet högre än noll. Hur högt värdet är och hur man ska väga det mot andra värden som t.ex. utlänningars skyddsbehov, behov av arbetskraftsrörlighet och allmän generositet är föremål för diskussioner inom partiet. Hela den spännvidd och dynamik som finns i fullmäktige och Riksdag i diskussion om nationell identitet finns idag inom ett enda parti, SD. Det är ett sjukdomssymptom för svenskt diskussionsklimat av idag.

 

Nationell identitet måste diskuteras och värderas av alla och det måste finnas utrymme att kritisera nuvarande invandringsnivåer och rådande mångkulturpolitik med utgångspunkt från en humanistisk grundsyn. Det är våra politiska motståndare och massmediearbetare som bestämmer om det är möjligt.

 

 

Staffan Eklöf, Sekreterare SD Södra Vätterbygden