Sverigedemokraterna Södra Vätterbygden | Sverigedemokraterna i Jönköping

Sverigedemokraterna Södra Vätterbygden

För en tryggare framtid

Vår kommunförening Sverigedemokraterna Jönköping fick sin nuvarande form 2015. Detta efter att föreningarna i Habo och Mullsjö  vuxit sig så livskraftiga att de kunnat bilda en egen förening. Det gläder oss att SD växer och bryter ny mark. Den gamla sammanslutningen Sverigedemokraterna Södra Vätterbygden bildades 2011 strax efter att vi fick kommunfullmäktigemandat efter de allmänna valen i september 2010.

Föreningen har till uppgift att stödja den lokala fullmäktigegruppen och att sprida information om vår politik på lokal nivå. Föreningen har också som uppgift att utveckla partiets kommunpolitik och anpassa den för de förutsättningar som finns i vårt område.