Kommunpolitiker | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kommunpolitiker

Våra nu verksamma ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2019-2022

  Kristian Aronsson       Gruppledare

  Jan-Ove Lipponen      Vice gruppledare

  Staffan Eklöf                  Ledamot kommun och riksdag

  Cristina Gustavsson     Ledamot

Lizette Bülow               Ledamot

Jonas Andersson         Ledamot

Ida Kors                        Ledamot

Agnetha Lundberg       Ledamot

Roland Hagström         Ledamot

Marcus Aronsson         Ledamot

Lisbeth Wall                  Ersättare

Mona Milton                 Ersättare