Mot vänstervåld, för demokrati! | Sverigedemokraterna i Jönköping

Mot vänstervåld, för demokrati!

Under fredagen den 1 juni höll SDU i samarbete med moderpartiet ett torgmöte mot den politiska våldet som riktas mot det svenska demokratins grundvalar. Mötet hölls på Lundströms plats, även känt som Juneporten i Jönköping. Mötet samlade strax över 50 personer från både moderparti och ungdomsförbundet. Vädrets makter var dock ej på vår sida denna gång, det var troligen den kallaste första juni i detta mannaminne.

Kevin Ekholm och Paula Bieler

Övriga sju ungdomsförbund var också inbjudna att närvara för att visa sitt motstånd mot de odemokratiska krafterna. Alla sju valde dock att avstå, det är tydligen viktigare att visa sin avsky mot oss än att stå upp för demokratiska principer. Men SD och ungdomsförbundet är ett parti som värnar den svenska demokratin, läs vår senaste motion från fullmäktige här. Vi tycker att den svenska demokratin är något som är värt att stå upp för och de andra sju ungdomsförbunden har klart och tydligt visat sin ståndpunkt i denna fråga.

Den blivande arbetarklassen?

SD och SDU hade samlat ett 50-tal medlemmar och det var en seger för demokratin idag då våldsvänstern endast kunde förmå att mobilisera ett 10-tal deltagare. Jag vill härmed rikta ett stort tack till alla som möjliggjorde detta torgmöte och en särskild eloge till Jonathan Lindqvist fån SDU (arrangör), Björn Söder (partisekreterare), Kent Ekeroth (internationell partisekreterare), Paula Bieler (SD-kvinnor), Kevin Ekholm (SDU Jönköping), Ulf Paulson (SDU Jönköping), Johan Nissinen (Distriktsordförande Jönköpings län) samt alla medlemmar och sympatisörer som verkligen vågade stå för den svenska demokratin idag.