Motion: Hälsokontroller i årskurs 7-9 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Motion: Hälsokontroller i årskurs 7-9

Presentation av motionen 2012-10-18

httpvh://www.youtube.com/watch?v=QosoQqi9sYI

Många vill och kan bidra till att göra det bättre för barn och ungdomar. Ofta handlar det om generella och övergripande åtgärder som når alla. I vissa fall handlar det om att nå barn i utsatta situationer eller med särskilt riskbeteende.

En ungdom mellan 13-16 år genomgår både en pubertet och stora livsförändringar. Därför tycker vi att det är viktigt med ytterligare en hälsokontroll mellan årskurs 7-9.

Förändringar sker snabbt i den här åldern och ungdomar har inte alla gånger den erfarenheten att bedöma om ett symtom kan vara allvarligt eller ej och därför bör utbildad personal bedöma och följa upp eventuella hälsoproblem med tätare intervall. Vinsten av att upptäcka sjukdomen tidigt kan vara större än de eventuella kostnaderna i framtiden.

Självskadebeetende bland ungdomar är tyvärr alldeles för vanligt och därför bör också den psykiska hälsan uppmärksammas under hälsokontrollerna.

 

Vi föreslår därför:

  • Att det görs hälsokontroller av elever i årskurs 7-9 vid minst två tillfällen.
  • Under hälsoundersökningarna ska även mycket fokus läggas på att undersöka ungdomarnas psykiska hälsa.

 

STATUS: Inlämnad 2012-10-18, under behandling