Motion: Inga sistercityavtal med diktaturer | Sverigedemokraterna i Jönköping

Motion: Inga sistercityavtal med diktaturer

Motionen presenterades på kommunfullmäktige 2012-02-23

httpvh://www.youtube.com/watch?v=KDJ_6j3QaHw

Byte av sister-city ort

År 1993 startade Jönköpings kommun ett systerortsamarbete med staden Tianjin i folkrepubliken Kina. Efter det har även regionförbundet samt länsstyrelsen i länet skrivit avtal med samma stad. Avtalet innebär bl.a. att man ska upprätta samarbetsformer gällande ekonomi, teknologi, logistik, utbildning, folkhälsa, kultur, forskning och sociala frågor.

Vi Sverigedemokrater ser positivt på att kommunen har internationella samarbeten med andra städer eller regioner, vilket vi har med t.ex. kommuner i Danmark, Norge, Finland och Estland. Men när vi pratar om folkrepubliken Kina som de facto är en kommunistisk diktatur så anser vi det vara anmärkningsvärt att kommunen har valt just detta land.

När man läser i UD:s yttranden över mänskliga rättigheter i Kina så står bl.a. att läsa ”Kina är en enpartistat som saknar fria val. Politisk opposition är inte tillåten. Yttrandefriheten, pressfriheten, organisationsfriheten och religionsfriheten är starkt begränsade”. 80% av alla avrättningar i världen står idag folkrepubliken Kina för. Enligt den franske forskaren Stéphane Courtois har runt 65 miljoner avlidit till följd av regimens styre. Detta är mer än i något annat land under 1900-talet.

Vi Sverigedemokrater finner det vidare ytterst anmärkningsvärt att samtidigt som Jönköping i den kommunala skolan undervisar våra elever i kommunismens brott mot mänskligheten har man ett samarbetsavtal med en stad i en kommunistisk diktatur.

Vi föreslår därför istället att man vänder blicken mot Indien som är ett demokratiskt land som liksom Kina upplever en stark ekonomisk och teknisk utveckling. Anledningen till bytet är just för att Indien är en demokrati till skillnad från Kina. Utdrag från utrikesdepartementet angående mänskliga rättigheter i Indien (kan jämföras med Kina), ”Indien är en parlamentarisk demokrati med ett självständigt domstolsväsende och med ett rättssystem baserat på en skriven grundlag. Landet har också en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna (MR)”. Vi vet att det självklart finns problem i Indien, men Indien har i motsats till Kina visat stor ambition att gå mot en mer demokratisk utveckling.

Indien och Kina är i stort sett likvärda som samarbetspartners ur perspektivet att de är länder som utvecklas snabbt ekonomiskt och tekniskt samt har en gigantisk marknad. Jönköpings kommun kan alltså välja och vi Sverigedemokrater vill att Jönköping väljer rätt.

Vi tycker inte att kommunen ska ha vänskapsrelationer med diktaturer, det är fel och sänder dessutom fel signaler.

 

Vi föreslår därför:

–          Att Jönköpings kommun säger upp sister-city avtalet med staden Tianjin i folkrepubliken Kina.

–          Att Jönköpings kommun söker nytt samarbete med en stad eller region i det demokratiska Indien eller t.ex. Taiwan.

–          Att Jönköpings kommun inte ska skriva några vänortsavtal eller liknande med diktaturer.

–          Att Jönköpings kommun ska verka för att regionförbundet och länsstyrelsen i Jönköpings län också säger upp sina avtal.

 

STATUS: Inlämnad, under behandling.