Nytt datum för årsmöte 2021 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Nytt datum för årsmöte 2021

SD-JKPG-NYTT-DATUM-2021

Hej medlem i Sverigedemokraterna SD Jönköping

Nytt datum för vårt årsmöte:     11 april 2021

I vår julhälsning meddelades att vårt årsmöte skulle vara den 31:a januari.

Vanliga år så skall årsmöten för kommunföreningar vara avklarade senast den 15:e februari.

Detta är dock inget vanligt år.

Med tanke på det rådande läget i landet med pandemin, så har vår riksorganisation beslutat att förlänga perioden för kommunföreningars årsmöten till den 15 april. Detta är för att vi på bästa sätt ska försäkra oss om att kunna träffas på ett så säkert sätt som möjligt. Enligt stadgarna får inte heller ett årsmöte hållas digitalt.

Vi har ca 30% medlemmar som ingår i riskgruppen för Covid-19. Med hänsyn till detta och för att så många medlemmar som möjligt skall kunna var med på årsmötet beslutade styrelsen att flytta mötet till den 11 april.

I skrivande stund så har vi en högre beläggning inom sjukvården än under våren, och Covid-19 har ännu inte släppt sitt grepp om samhället. Om prognosen för vaccinationerna stämmer, kommer dock många att vara skyddade från smittan om några månader.

Vi tar vår del av ansvaret för våra medlemmars hälsa, genom att flytta mötet och planera genomförandet under en förhoppningsvis säkrare period än vad som i nuläget råder.

Riksorganisationen påbjuder också ett anmälningsförfarande för att kunna anpassa möteslokalen till antalet deltagare på årsmötet.

Du som är medlem kommer att få en ny kallelse via brev, men kan redan dessförinnan anmäla ditt önskemål om att delta i årsmötet via mail till: jonkoping@sd.se

Det går även bra att ringa in anmälan på vår kanslitelefon: 076-000 15 89

Det är inte förbjudet att som medlem komma oanmäld, men vi uppmanar vänligen alla att föranmäla sig.

Alla medlemmar hälsas hjärtligen välkomna.

Styrelsen genom ordförande

Jan-Ove Lipponen