Om mångkultur, inte publicerad insändare i J.P juni 2010 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Om mångkultur, inte publicerad insändare i J.P juni 2010

Är utländskt inflytande osvenskt?

Åke Wredén gjorde ett par intressanta reflektioner i sin debattartikel i lördagens JP, men tänkte inte tanken till sitt logiska slut. Han verkar tro att han har riktat ett hårt slag mot svenska invandringskritiker i och med konstaterandet att Joakim Düben, som skrev psalmen ”I denna ljuva sommartid”, hade en utländsk farfar och att psalmen hade en tysk förlaga. Wredén säger att avslutningspsalmen har invandrarbakgrund. Hans slutsats blir att om man har synpunkter på invandring, bör man ha stora problem med psalmen och dess författare.

Wredén slår in en öppen dörr. Alla känner till att ett visst utländskt inflytande finns i det svenska. Att tro att det svenska p.g.a. ett litet utländskt inflytande inte skulle vara värt att bevara är dock en logisk kullerbytta. Ett krav på 0% utländskt inflytande klarar ingen kultur. Med Wredéns logik (om jag tolkar den rätt) skulle därmed ingen kultur vara värd att bevara.

Om man i stället skulle välja ett annat fokus, kan man konstatera att psalmförlagan såväl som Dübens farfar kom från tysk protestantism som har släktskap med den svenska kulturen, att han hade tre stycken svenska far- och morföräldrar, att texten omformats under inflytande av svensk dåtid samt att Nathan Söderblom skrev den nuvarande melodin.

Det som är viktigt är att alla läsare ju vet att Sverige är annorlunda, att det finns något svenskt. Det vet även Wredén. Det tillstår han ju när han pekar på det svenska ”frihetsarvet”. Jag vill hålla med Wredén i analysen om just frihetsarvet genom att beskriva saken så här: I Sverige har vi en lång tradition av inslag av frihet, tolerans och att stå på de svagas sida. Kanske är det ett resultat av överlevnadskrav i en kärvare miljö eller kanske en slump. Det karaktärsdraget kanske spelar en roll i vår generositet mot flyktingar.

Vad vi kan veta är att detta speciella, svenska inte överlever nuvarande politisk hantering. 2009 kom ca. 100.000 invandrare till Sverige. (En rännil av dem hade flyktingstatus.) På 30 år blir det 3 miljoner att foga till de ca. 2 miljoner som redan bor i Sverige. Självklart vill de bära med sig och uttrycka sin kultur. Nedmonteringen av det svenska förstärks av det oreflekterade bejakandet av ett mångkulturellt Sverige. Så oavsett om miljö eller arv ligger bakom det svenska, kommer det att utplånas. Resultatet kommer följaktligen att bli mindre frihet, mindre tolerans och ett hårdare samhälle.

Det är ett skräckscenario inte bara för oss som förlorar vår identitet och funderar på hur våra barn kommer att få det, utan även för framtidens riktiga flyktingar. Den självklara lösningen är att minska invandring och kulturell påverkan nu för att kunna ha en långsiktigt hållbar flyktingpolitik för riktiga flyktingar i framtiden och att välkomna dessa få att assimileras i en stark svensk kultur.
Vi måste dessutom våga stå upp för det svenska även om nationalism inte ”ligger för oss” svenskar. En bra början är att kräva läsårsavslutningar i kyrkan med psalmer.

Våga vägra mångkultur!

Strix