Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 43

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Valet 2018 har nu avslutats. Det är nu upp till partierna att göra upp om hur Sverige ska styras de kommande fyra åren. Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. Det senaste året har dock vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Utan denna förändring hade vi tveklöst närmat oss egen majoritet i detta val. Med hopp om ett gott politiskt klimat ser vi fram mot fyra nya år med arbete i medborgarnas tjänst.

Tankar efter valet från Mattias Karlsson. Klicka här!!

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2018-2020     Budgetskrivelse 2018-2020

Valinformation 2018 klicka här!

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Lyckat torgmöte med Carina, Jens och Jonas

  Av Admin den 8 augusti, 2010
  0

  I strålande sol mötte vi Jönköpingsbor på vårt första valmöte. Carina Herrstedt, nr 4 på riksdagslistan och syddistriktets ordf Jens Leandersson påpresenterade vår politik på riksplanet. Vårt förstanamn på kommunlistan Jonas Grahn redogjorde för vilka frågor som vi kommer att driva i fullmäktige. Då handlar det om våra äldre, det kommunala flyktingmottagandet, skolan och kulturen i hög grad.
  Vi vill riva upp avtalen med Invandrarverket kring det kommunala ” flyktingsmottagandet” och kräver ett mångkulturellt bokslut. Att alla kostnader redovisas för de flyktingar som Jönköping tar emot.

  Vi säger också JA till flytt av järnvägen från Vätterstranden, Nej till byggandet av höghushotell på Tändsticksområdet.

  Många stannade till för att lyssna och tidningar och pamfletter delades ut.
  Mötet gav naturligtvis mersmak när vi märker att vår politik uppskattas.
  Framöver kommer ytterliggare möten att hållas. Bl.a. kommer vår partisekreterare Björn Söder till Jönköping för att delta i möte.

 • Bli SD-politiker

  Av Admin den 12 februari, 2010
  0

  Bli politiker!
  Den 19 september är det val i Sverige. Då ska vi välja våra representanter i riksdagen, i landstingsfullmäktige och i kommunerna. Tycker du att de politiker som idag har makten missköter sitt uppdrag? Anser du att makthavarna i just din kommun misslyckats med att tillvarata medborgarnas intressen? Vill du ha en förändring? Var med och förbättra Sverige! Bli en del av den Sverigedemokratiska framgångsvågen!
  • Du som delar Sverigedemokraternas krav på en mer ansvarsfull invandringspolitik
  • Du som liksom vi ser hur Sveriges pensionärer år för år får det allt sämre, både med socialdemokratiskt och borgerligt styre
  • Du som anser att i Sverige skall alla medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter
  • Du som vill skapa ett tryggt samhälle för våra barn att växa upp i, trygghet i hemmet och på gator och torg för våra äldre och inte minst ett samhälle där kvinnor kan känna säkerhet och trygghet inom hemmets väggar såväl som utomhus, både natt och dag
  Bli Sverigedemokratisk politiker!
  Du som har frågor om vår politik kan besöka www.sverigedemokraterna.net . Där kan du under avsnitten “fokusområden” och “våra åsikter” läsa mer om Sverigedemokraternas politik.

 • 100.000 nya jobb???

  Av Admin den 29 januari, 2010
  0

  Under 2010 beräknas arbetslösheten uppgå till mer än 10% och 100.000 industrijobb väntas försvinna.
  Under 2009 beviljades 100.000 permanenta uppehållstillstånd. Av dessa var drygt 20.000
  givna av arbetsmarknadsskäl. 8.000 av dessa krävde ingen särskild yrkesutbildning.

  2008 beviljades samma antal uppehållstillstånd. Mer än 200.000 på två år !!.

  Hur många nya symaskinsfabriker behöver det startas för att ge sysselsättning åt många av
  dessa nyanlända???
  ”Symaskinsarbetare”

 • Årsmöte

  Av Admin den 28 januari, 2010
  0

  24 januari hölls årsmöte med ca 25 deltagare En ny styrelse valdes. Ett positivt år för SD jönköping/Habo med en medlemsökning på 40%.
  Nu satsar vi alla krafter på valet i höst

 • Barmhärtige samariten av år 2009

  Av Admin den 15 januari, 2010
  0

  Inskickad till Jönköpingsposten 2009-12-05

  Barmhärtige samariten av år 2009

  (Kommentar av Henrik Steens artikel Barmhärtige samariten inget för SD, JP 2/12)

  Henrik jag upplever ditt inlägg om SD:s kristna etik som uppriktigt. Ändå tycker jag att det blir så fel.

  Först är jag intresserad av var du får din information om SD ifrån. Hur många sverigedemokrater känner du? Även om du bara har läst på SD:s hemsidor borde du veta bättre.

  Barmhärtighet vad är det? I min värld handlar barmhärtighet också om att se de som lider men inte syns. De som inte vill eller kan ta sig till Sverige. Alla som vi inte slumpvis råkar upptäcka som individer utan som bara ingår som en siffra i tragisk statistik. Man bör också fråga sig hur hjälp kan bli mest effektiv. Det är en skyldighet för en barmhärtig människa, som jag ser det. Det kan t.o.m. vara obarmhärtigt att prioritera en mindre lidande människa om det går ut över en mer lidande människa eller fler lidande människor. SD vill minska invandringen av de minst behövande. De resurser som frigörs vill SD delvis satsa på hjälp till lidande människor i sina hemområden. Oavsett vad som är huvudskälet är det en politik som mycket mer effektivt minskar lidande.

  SD är kritiskt till hanteringen av invandringsfrågan men ogillar inte människor från andra länder. Sedan finns det kanske enstaka individer som gör det i SD och andra partier, men det är ointressant.

  Henrik se dig omkring. Varannan människa som du kommer att möta idag vill ha minskad invandring (Marie Demker Flyktingpolitik – viktig för vem?), trots att det i dagens Sverige kostar att ha den åsikten. Det borde vara nog för att du ska inse att det kan finnas många olika bevekelsegrunder för den åsikten.

  Slutligen, att blunda för att svenskars framtidstro och livsgnista släcks av det förestående utplånandet av den svenska identiteten är inte heller barmhärtigt.

                                                                                                               /Strix