Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 47

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2021-2023     Budgetskrivelse 2021-2023

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Om mångkultur, inte publicerad insändare i J.P juni 2010

  Av Admin den 27 augusti, 2010
  0

  Är utländskt inflytande osvenskt?

  Åke Wredén gjorde ett par intressanta reflektioner i sin debattartikel i lördagens JP, men tänkte inte tanken till sitt logiska slut. Han verkar tro att han har riktat ett hårt slag mot svenska invandringskritiker i och med konstaterandet att Joakim Düben, som skrev psalmen ”I denna ljuva sommartid”, hade en utländsk farfar och att psalmen hade en tysk förlaga. Wredén säger att avslutningspsalmen har invandrarbakgrund. Hans slutsats blir att om man har synpunkter på invandring, bör man ha stora problem med psalmen och dess författare.

  Wredén slår in en öppen dörr. Alla känner till att ett visst utländskt inflytande finns i det svenska. Att tro att det svenska p.g.a. ett litet utländskt inflytande inte skulle vara värt att bevara är dock en logisk kullerbytta. Ett krav på 0% utländskt inflytande klarar ingen kultur. Med Wredéns logik (om jag tolkar den rätt) skulle därmed ingen kultur vara värd att bevara.

  Om man i stället skulle välja ett annat fokus, kan man konstatera att psalmförlagan såväl som Dübens farfar kom från tysk protestantism som har släktskap med den svenska kulturen, att han hade tre stycken svenska far- och morföräldrar, att texten omformats under inflytande av svensk dåtid samt att Nathan Söderblom skrev den nuvarande melodin.

  Det som är viktigt är att alla läsare ju vet att Sverige är annorlunda, att det finns något svenskt. Det vet även Wredén. Det tillstår han ju när han pekar på det svenska ”frihetsarvet”. Jag vill hålla med Wredén i analysen om just frihetsarvet genom att beskriva saken så här: I Sverige har vi en lång tradition av inslag av frihet, tolerans och att stå på de svagas sida. Kanske är det ett resultat av överlevnadskrav i en kärvare miljö eller kanske en slump. Det karaktärsdraget kanske spelar en roll i vår generositet mot flyktingar.

  Vad vi kan veta är att detta speciella, svenska inte överlever nuvarande politisk hantering. 2009 kom ca. 100.000 invandrare till Sverige. (En rännil av dem hade flyktingstatus.) På 30 år blir det 3 miljoner att foga till de ca. 2 miljoner som redan bor i Sverige. Självklart vill de bära med sig och uttrycka sin kultur. Nedmonteringen av det svenska förstärks av det oreflekterade bejakandet av ett mångkulturellt Sverige. Så oavsett om miljö eller arv ligger bakom det svenska, kommer det att utplånas. Resultatet kommer följaktligen att bli mindre frihet, mindre tolerans och ett hårdare samhälle.

  Det är ett skräckscenario inte bara för oss som förlorar vår identitet och funderar på hur våra barn kommer att få det, utan även för framtidens riktiga flyktingar. Den självklara lösningen är att minska invandring och kulturell påverkan nu för att kunna ha en långsiktigt hållbar flyktingpolitik för riktiga flyktingar i framtiden och att välkomna dessa få att assimileras i en stark svensk kultur.
  Vi måste dessutom våga stå upp för det svenska även om nationalism inte ”ligger för oss” svenskar. En bra början är att kräva läsårsavslutningar i kyrkan med psalmer.

  Våga vägra mångkultur!

  Strix

 • JIMMIE ÅKESSON TILL JÖNKÖPING

  Av Admin den 19 augusti, 2010
  0

  SD:s partiordf. kommer till Jönköping och talar vid torgmöte innan valet.

 • Torgmöten med Björn Söder och Kent Ekeroth

  Av Admin den 19 augusti, 2010
  0

  Vi fortsätter vårt valarbete med ytterliggare
  torgmöte. SD:s partisekr. Björn Söder och vår internationelle sekr. Kent Ekeroth.
  Ytterliggare information kommer

 • Lyckat torgmöte med Carina, Jens och Jonas

  Av Admin den 8 augusti, 2010
  0

  I strålande sol mötte vi Jönköpingsbor på vårt första valmöte. Carina Herrstedt, nr 4 på riksdagslistan och syddistriktets ordf Jens Leandersson påpresenterade vår politik på riksplanet. Vårt förstanamn på kommunlistan Jonas Grahn redogjorde för vilka frågor som vi kommer att driva i fullmäktige. Då handlar det om våra äldre, det kommunala flyktingmottagandet, skolan och kulturen i hög grad.
  Vi vill riva upp avtalen med Invandrarverket kring det kommunala ” flyktingsmottagandet” och kräver ett mångkulturellt bokslut. Att alla kostnader redovisas för de flyktingar som Jönköping tar emot.

  Vi säger också JA till flytt av järnvägen från Vätterstranden, Nej till byggandet av höghushotell på Tändsticksområdet.

  Många stannade till för att lyssna och tidningar och pamfletter delades ut.
  Mötet gav naturligtvis mersmak när vi märker att vår politik uppskattas.
  Framöver kommer ytterliggare möten att hållas. Bl.a. kommer vår partisekreterare Björn Söder till Jönköping för att delta i möte.

 • Bli SD-politiker

  Av Admin den 12 februari, 2010
  0

  Bli politiker!
  Den 19 september är det val i Sverige. Då ska vi välja våra representanter i riksdagen, i landstingsfullmäktige och i kommunerna. Tycker du att de politiker som idag har makten missköter sitt uppdrag? Anser du att makthavarna i just din kommun misslyckats med att tillvarata medborgarnas intressen? Vill du ha en förändring? Var med och förbättra Sverige! Bli en del av den Sverigedemokratiska framgångsvågen!
  • Du som delar Sverigedemokraternas krav på en mer ansvarsfull invandringspolitik
  • Du som liksom vi ser hur Sveriges pensionärer år för år får det allt sämre, både med socialdemokratiskt och borgerligt styre
  • Du som anser att i Sverige skall alla medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter
  • Du som vill skapa ett tryggt samhälle för våra barn att växa upp i, trygghet i hemmet och på gator och torg för våra äldre och inte minst ett samhälle där kvinnor kan känna säkerhet och trygghet inom hemmets väggar såväl som utomhus, både natt och dag
  Bli Sverigedemokratisk politiker!
  Du som har frågor om vår politik kan besöka www.sverigedemokraterna.net . Där kan du under avsnitten “fokusområden” och “våra åsikter” läsa mer om Sverigedemokraternas politik.