Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 48

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2021-2023     Budgetskrivelse 2021-2023

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • 100.000 nya jobb???

  Av Admin den 29 januari, 2010
  0

  Under 2010 beräknas arbetslösheten uppgå till mer än 10% och 100.000 industrijobb väntas försvinna.
  Under 2009 beviljades 100.000 permanenta uppehållstillstånd. Av dessa var drygt 20.000
  givna av arbetsmarknadsskäl. 8.000 av dessa krävde ingen särskild yrkesutbildning.

  2008 beviljades samma antal uppehållstillstånd. Mer än 200.000 på två år !!.

  Hur många nya symaskinsfabriker behöver det startas för att ge sysselsättning åt många av
  dessa nyanlända???
  ”Symaskinsarbetare”

 • Årsmöte

  Av Admin den 28 januari, 2010
  0

  24 januari hölls årsmöte med ca 25 deltagare En ny styrelse valdes. Ett positivt år för SD jönköping/Habo med en medlemsökning på 40%.
  Nu satsar vi alla krafter på valet i höst

 • Barmhärtige samariten av år 2009

  Av Admin den 15 januari, 2010
  0

  Inskickad till Jönköpingsposten 2009-12-05

  Barmhärtige samariten av år 2009

  (Kommentar av Henrik Steens artikel Barmhärtige samariten inget för SD, JP 2/12)

  Henrik jag upplever ditt inlägg om SD:s kristna etik som uppriktigt. Ändå tycker jag att det blir så fel.

  Först är jag intresserad av var du får din information om SD ifrån. Hur många sverigedemokrater känner du? Även om du bara har läst på SD:s hemsidor borde du veta bättre.

  Barmhärtighet vad är det? I min värld handlar barmhärtighet också om att se de som lider men inte syns. De som inte vill eller kan ta sig till Sverige. Alla som vi inte slumpvis råkar upptäcka som individer utan som bara ingår som en siffra i tragisk statistik. Man bör också fråga sig hur hjälp kan bli mest effektiv. Det är en skyldighet för en barmhärtig människa, som jag ser det. Det kan t.o.m. vara obarmhärtigt att prioritera en mindre lidande människa om det går ut över en mer lidande människa eller fler lidande människor. SD vill minska invandringen av de minst behövande. De resurser som frigörs vill SD delvis satsa på hjälp till lidande människor i sina hemområden. Oavsett vad som är huvudskälet är det en politik som mycket mer effektivt minskar lidande.

  SD är kritiskt till hanteringen av invandringsfrågan men ogillar inte människor från andra länder. Sedan finns det kanske enstaka individer som gör det i SD och andra partier, men det är ointressant.

  Henrik se dig omkring. Varannan människa som du kommer att möta idag vill ha minskad invandring (Marie Demker Flyktingpolitik – viktig för vem?), trots att det i dagens Sverige kostar att ha den åsikten. Det borde vara nog för att du ska inse att det kan finnas många olika bevekelsegrunder för den åsikten.

  Slutligen, att blunda för att svenskars framtidstro och livsgnista släcks av det förestående utplånandet av den svenska identiteten är inte heller barmhärtigt.

                                                                                                               /Strix

 • Årsmöteshandlingar

  Av Admin den 13 januari, 2010
  0

  Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
  Maila och uppge medlemsnummer

 • Årsmöte med SD Jönköping

  Av Admin den 28 december, 2009
  0

  Kommunföreningen håller årsmöte söndagen den 24 januari 2010,klockan 15.00.
  Plats meddelas senare.

  Välkomna!