Politik | Sverigedemokraterna i Jönköping

Politik

Vi är representerade i samtliga vanligen operativa nämnder i Jönköpings kommun.

Du kan vända dig till våra respektive ledamöter i nämnderna för frågor som rör området.

Aktuella representanter för SD återfinns enklast på kommunens hemsida under respektive nämnd:

Samtliga nämnder i Jönköpings kommun

Vi är även representerade i många av kommunens bolag:

Samtliga kommunala bolag i Jönköpings kommun