Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Jönköping

Pressmeddelande

Pressmeddelande från kommunföreningen SD Södra Vätterbygden och SD:s kommunfullmäktigegrupp i Jönköping

Efter den senast tidens skriverier i media om två av våra medlemmar som inte har nominerats av partiet till poster i politiska nämnder känner vi ett behov av att ge vår syn på saken.

Två av våra medlemmar har inte fått nämndeposter bland annat för att de har uttryckt sig på olämpliga sätt om invandrare, partikamrater eller arbetare. Vi bedömde att det kunde skada partiet om negativa åsikter som partiet inte står bakom förs fram av våra representanter. Besluten var enhälliga. De uttalanden som dessa två personer har gjort i media efter våra beslut om att inte ge dem nämndeposter visar att vår bedömning var korrekt.