SD i Jönköpings kommunstyrelse | Sverigedemokraterna i Jönköping

SD i Jönköpings kommunstyrelse

Sverigedemokraterna i Jönköpings Kommunstyrelse

Kanske undrar du vad vi Sverigedemokrater gör med det förtroende som du som väljare gav oss? Kanske röstade du inte på SD i förra valet men är nyfiken på vilka frågor vi driver?

Vad vi gör i kommunfullmäktige kan du följa i sändningarna på kommunens hemsida. Det är svårare att följa vad vi gör i nämnderna. Särskilt som media inte är så intresserade av att rapportera om oss. Här finner du dokument som innehåller de yrkanden som vi har gjort i kommunstyrelsen, den övergripande nämnden där alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska beredas. (Ett fåtal av våra ställningstaganden har ändrats till Kommunfullmäktige.) Sverigedemokraterna har även avgjort många frågor genom att rösta på ett av de båda blockens förslag, men det syns inte i de här dokumenten. Protokoll från KS-möten hittar du på kommunens hemsida www.jonkoping.se under Kommunstyrelsen och Kallelser och protokoll. Dokumenten som utgör underlag, finns tyvärr inte utlagda. De får du begära ut av kommunen om du vill läsa dem.

I Kommunstyrelsen har vi två ordinarie platser och två ersättarplatser. Alla samarbetar om ställningstagandena och deltar på mötena. Där sitter Kristian Aronsson och Jan-Ove Lipponen som ordinarie ledamöter. Ersättare är Elisabeth Lundqvist och Roland Hagström.

En del av arbetet i kronologisk ordning:

 

2017-12-20 SDs yrkanden i KS

2017-12-06 SDs yrkanden i KS

2017-11-29 SDs yrkanden i KS

2017-11-15 SDs yrkanden i KS

2017-10-04 SDs yrkanden i KS

2017-09-27 SDs yttrande över SOU 2017.60

2017-09-27 SDs yrkanden i KS

2017-09-18 Tilläggsförslag för Arena vid Jordbron

2017-09-13 SDs yrkanden i KS

2017-08-16 SDs yrkanden i KS

2017-06-07 SDs yrkanden i KS

2017-06-07 Remiss av SOU 2017_8 SDs förslag till Jönköpings kommuns yttrande

2017-05-17 SDs yrkanden i KS

2017-04-11 SDs yrkanden i KS

2017-03-15 SDs yrkanden i KS

2017-02-22 SDs yrkanden i KS

2017-01-11 SDs yrkanden i KS

2016-12-13 SDs yrkanden i KS

2016-11-23 SDs Yrkanden i KS

2016-11-09 SDs Yrkanden i KS

2016-09-28 SDs Yrkanden i KS

2016-08-31 SDs Yrkanden i KS

2016-08-17 SDs Yrkanden i KS

2016-08-17 SDs förslag till Yttrande över postutredning

2016-08-17 SDs förslag till Yttrande över lagl prövning Öplan

2016-06-21 SDs Yrkanden i KS

2016-06-21 SDs förslag till Jönköpings kommuns yttrande över mål nr 2377 16

2016-06-08 SDs Yrkanden i KS

2016-06-08 SDs förslag till Jönköpings kommuns yttrande över remiss av SOU 2016

2016-04-26 SDs Yrkanden i KS

2016-04-13 SDs Yrkanden i KS

2016-01-27 SDs yrkanden i KS

2016-01-13 SDs yrkanden i KS

2015-12-15 SDs yrkanden i KS

2015-12-02 SDs yrkanden i KS

2015-09-22 SDs yrkanden i KS

2015-08-12 SDs yrkanden i KS

2015-06-03 SDs yrkanden i KS

2015-05-27 SDs yrkanden i KS

2015-04-28 SDs yrkanden i KS

2015-04-15 SDs yrkanden i KS

2015-03-25 SDs yrkanden i KS

2015-02-25 SDs yrkanden i KS

2015-01-14 SDs yrkanden i KS