SD i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Jönköping

SD i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna i Jönköpings kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta styrande organ.

Vi har sedan valet 2018 tio mandat i fullmäktige, vilket gör oss till det fjärde största partiet.

Kanske undrar du vad vi Sverigedemokrater gör med det förtroende du som väljare gav oss? Kanske röstade du inte på SD i förra valet men är nyfiken på vilka frågor vi driver?

Blockindelningen har inneburit att vi har en vågmästarposition, och kan avgöra i frågor där de traditionella blocken skiljer sig åt. Detta har vi använt oss av vid några tillfällen, då utslaget i ärendet gynnat våra väljare och de åsikter vi grundar vår politik på. Media är inte alltid så framgångsrika i sin rapportering av vårt arbete, men samtliga protokoll finns att hämta på kommunens hemsida. www. jonkoping.se

Vad vi gör i kommunfullmäktige kan du följa i sändningarna på kommunens hemsida. Du kan även komma till mötet och se hur det går till från åskådarplats.

Här finner du några dokument som speglar en del av det arbete vi utfört i fullmäktige.

2017-12-18 Motion om elcyklar på kommunal mark

2017-12-18 Motion om medbestämmande för Grännaborna

2017-06-19 Motion om anonyma tjänsteansökningar

2017-06-19 Motion om ett åtgärdsprogram mot invasiva arter

2017-03-27 Motion om hästunderstödd terapi som behandling och meningsfull sysselsättning

2016-09-12 Motion om prövning av exploatering av jordbruksmark

2016-08-28 Motion om klassfarmorsystem

2016-08-28 Motion om samling i nationens tecken