SD Jönköpings nya styrelse valåret 2018 | Sverigedemokraterna i Jönköping

SD Jönköpings nya styrelse valåret 2018

Som i Mellon—— JÖNKÖPING,  NU KÖR VI !!

Som ordförande till årsmötet 2018 hade vi förmånen att kunna föreslå vår riksombudsman Caroline Nordengrip.
Under Carolines handfasta och effektiva ledning avklarades samtliga punkter i rask takt.
Efter ett avklarat årsmöte helt i god SD-anda har vi här vår nya konstituerade styrelse för 2018:

Ordförande: Jan-Ove Lipponen
Förste Vice ordförande: Staffan Eklöf
Andre Vice ordförande: Lizette Bülow
Sekreterare: Cristina Gustavsson
Kassör: Agnetha Lundberg
Övriga ledamöter:
Kristian Aronsson
Björn Runn
Jonas AG Andersson
Suppleanter:
Lisbeth Wall
Pierre Ingesson (även representant för Ungsvenskarna)
Ekaterina Wetterbrandt