SD-kvinnor verklighetens röst | Sverigedemokraterna i Jönköping

SD-kvinnor verklighetens röst

Denna helg uppmärksammar vi särskilt lördagen som en SD-kvinnors dag.

Du kvinna (eller man) som är intresserad av en mera nyanserad bild av verkligheten, än den som oftast trycks på med kraft av våra meningsmotståndare, kan här få Sverigedemokraternas syn på det hela, sett ur en kvinnlig synvinkel.