SD Södra Vätterbygdens första referensgruppsmöte | Sverigedemokraterna i Jönköping

SD Södra Vätterbygdens första referensgruppsmöte

Referensgruppen samlar både medlemmar som är aktiva och medlemmar som inte är aktiva på annat sätt. Den gör det möjligt att diskutera frågor i en litet större krets. Därmed belyses frågor ur fler perspektiv och fler idéer fångas. Referensgruppen ökar öppenheten och den kommer ur insikten att aktiva medlemmar resulterar i en mer genomtänkt och bättre politik. Helt enkelt, partiet är sina medlemmar.

Medverkandet är frivilligt och diskussionen är otvungen. Precis som det ska vara när man ska tänka nya tankar.

På det första mötet diskuterades en motion till Landsdagarna om arbetskraftsinvandring, skolpolitik samt Landstingspolitik. Vi gjorde även en trevande början att identifiera frågor som kan lämpa sig för folkomröstningar.

På medlemsmötet eller på nästa möte med partiet kan också du anmäla dig till referensgruppen.

Häng med mot framtidens politik!