Insändare: Slutnotan för vård till länets invandrare 68,4 milj per år | Sverigedemokraterna i Jönköping

Insändare: Slutnotan för vård till länets invandrare 68,4 milj per år

Under sommaren 2015 ökade antalet asylsökande från ca 3 000 till i nuläget lite drygt 7 000 personer, som är placerade i länet.

Lägesbilden har under vintern visat en oroande belastning för: Primärvården, Tandvården, Mediciner, Kvinnohälsovård/mödravård, Infektionsvård och smittskydd.

Det går inte att blunda för kostnaderna invandringen belastar vården. I synnerhet som ständiga sparkrav läggs på sjukvården för att balansera upp kostnaderna. För närvarande är sjukhusen ålagda att spara 150 miljoner årligen i regionen.

En del av vårdkostnaderna för invandrare täcks av staten. Närmare bestämt 36,4 milj/år (2014). Detta är schabloner för att täcka grundkostnader.

Men det är inte slut där. Skattebetalarna i Jönköpings län går in och täcker upp via skattsedeln eftersom de statliga ersättningarna inte täcker alla kostnader.

Beräkningar visar att med den situation som nu är får länets skattebetalare skjuta till 31,8 milj. kr för vård, sjukresor och utökning av busslinjer som genomförts.

Slår man ihop de statliga schablonerna och det länets skattebetalare bidrar med landar notan på totalt 68,4 milj/år. Bara i Jönköpings län. För vård till nyanlända invandrare! Det är inte rimligt! Hade man valt en valt en politik från Sverigedemokraterna som begränsat invandringen i ett tidigt skede skulle situationen varit hanterbar. Det är den inte nu.

Staten väljer därför att för 2016 skjuta till ett engångsbidrag till Region Jönköping på 59 milj kr (engångsbelopp) för att lösa det mest akuta. Sverigedemokraterna ville satsa alla dessa pengar i vården. Men övriga partier valde att lägga ca 14 milj på kultur och diverse integrationsprojekt som förmodligen kommer kommer att sluka pengar många år framöver.

Samuel Godrén