Kommunföreningsstyrelsen 2018 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kommunföreningsstyrelsen 2018

Kommunföreningsstyrelsen sitter i ett år och väljs av kommunföreningens ordinarie årsmöte. År 2017 hölls årsmötet i Jönköping. Styrelsen är kommunföreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

 

Presidium

Ordförande

Jan-Ove Lipponen

Skicka e-mail

1:e Vice ordförande

Staffan Eklöf

Skicka e-mail

 

2:e Vice ordförande

Lizette Bülow

Skicka e-mail


Ordinarie ledamöter

 

Ledamot Sekreterare

Cristina Gustavsson


 

Ledamot Kassör

Agnetha Lundberg


Ledamot

Björn Runn

Ledamot

Kristian Aronsson

Skicka e-mail 

 

Ledamot

Jonas Andersson

Skicka e-mail 

Suppleanter

Suppleant

Lisbeth Wall

 

Suppleant

Pierre Ingesson


Suppleant

Ekaterina WetterbrandtRevisorer

Revisor

Roland Hagström


Revisor

Magnus Ljungvid


Revisor-suppleant

Mona Milton