Kommunföreningsstyrelsen 2017 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kommunföreningsstyrelsen 2017

Kommunföreningsstyrelsen sitter i ett år och väljs av kommunföreningens ordinarie årsmöte. År 2017 hölls årsmötet i Jönköping. Styrelsen är kommunföreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

 

Presidium

Ordförande

Jan-Ove Lipponen

Skicka e-mail

1:e Vice ordförande

Staffan Eklöf

Skicka e-mail

2:e Vice ordförande

Lizette Bülow

Skicka e-mail


Ordinarie ledamöter

 

Ledamot Sekreterare

Cristina Gustavsson


 

Ledamot Kassör

Agnetha Lundberg


Ledamot

Björn Runn

Ledamot

Kristian Aronsson

 
Sylvester

Distriktets SDU-representant

Sylvester Bror Niklasson

Skicka e-mail 


Suppleanter

Suppleant

Jonas Andersson


 

Suppleant

Lisbeth Wall


Suppleant

Björn SvenssonRevisorer

Revisor

Roland Hagström


Revisor

Magnus Ljungvid


Revisor-suppleant

Mona Milton