Kommunföreningsstyrelsen 2019 | Sverigedemokraterna i Jönköping

Kommunföreningsstyrelsen 2019

Kommunföreningsstyrelsen sitter i ett år och väljs av kommunföreningens ordinarie årsmöte. År 2019 hölls årsmötet i Jönköping. Styrelsen är kommunföreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

 

Presidium

Ordförande

Jan-Ove Lipponen

Skicka e-mail

1:e Vice ordförande

Jonas Andersson

Skicka e-mail

 

2:e Vice ordförande

Elisabeth Lundqvist

Skicka e-mail

 
Ordinarie ledamöter
 
 

Ledamot Sekreterare

Björn Andersson

 

 

Ledamot Kassör

Göran Malm

 

Ledamot

Mona Milton

Ledamot

Kristian Aronsson

Skicka e-mail 

 

Ledamot

X

 
Suppleanter

Suppleant

Ida Kors

 

Suppleant

Lisbeth Wall

 

Suppleant

Roland Hagström

 

 
Revisorer

Revisor

Magnus Ljungvid

 

Revisor

Anders Vigortsson

 

Revisor-suppleant

Jimmy Johansson