Svar på ett inlägg på JP:S kultursida den 22 december 2012. (ej publicerad) | Sverigedemokraterna i Jönköping

Svar på ett inlägg på JP:S kultursida den 22 december 2012. (ej publicerad)

Att en professor som varit i Sverige sedan 1965 inte vet skillnad på pamflett och debattartikel kan tyckas märkligt. Dessutom så dåligt reda på sig att han förlägger Jimmie Åkesson debattartikel från 2009 tre år för tidigt. Att Åkessons debattartikel dessutom skulle varit ”full av invektiv och bisarra påståenden om invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet” återstår att visa.. Däremot speglade artikeln en oro över islams växande inflytande i Sverige och Europa. Aftonbladet hade bett om artikeln och satte själva rubriken som var gravt missvisande mot innehållet. JK prövade dessutom innehållet i artikeln mot lagen om ”hets mot folkgrupp” och fann att  artikeln inte utgjorde något sådant lagbrott.

 

Chaib skriver att det påstods i artikeln att ”islam inte skapat någon civilisation”.

Var och en som läst artikel ser att ngt sådant påstående inte förekommer.

Men är det verkligen sant att vi delar det grekisk- romerska kulturarvet med islam? Det är snarare så att islam över tiden avvisat det mesta av det arvet, allt från skulptur och bildkonst till grekisk demokrati och sekulär romersk lag.

 

Algebra finner vi hos al-Khwarizimi, men den grundläggande algebran fanns i det gamla Mesoptamien. Dess symbolik användes av Diofantos under grekisk-romersk tid. Muslimer hade aldrig den typen av symbolik. Descartes införde bokstäver i början av alfabetet  för kända storlekar medan de i slutet representerar okända sådana. Vårt talsystem kommer ursprungligen från Indien

 

Chaib skriver att Europa till skillnad från bland annat Japan ”förslösar  kompetens och alla människors bidrag  genom en främlingsfientlig agenda”. Intressant att han lyfter fram Japan som har en av de strängaste immigrations lagstiftningarna i världen. Bland annat får den som konsekvens att inga permanenta uppehållstillstånd ges till muslimer. Det finns ett starkt förbund mot spridning av islam, inget arabiskt, eller islamskt språk lärs ut vid japanska universitet och man kan inte inte importera koranen på något arabiskt språk till Japan. Om inte Japan ”förslösar” kompetens är det väl något annat man gör. 1,6% av befolkningen är invandrad.

 

Visst kan länders och städers varumärken skadas. Malmö, är väl den svenska stad som mest påtagligt fått lära sig detta. Men bilden som presenteras skiljer sig ofta mellan utländska medier och våra inhemska .Vem som  är närmast sanningen kan man ha olika uppfattning om, men bilden som presenterar är inte alltid till fördel. Nu senast har skolavslutningar och pepparkaksgubbar uppmärksammats med förvåning över hela världen

 

 

Chaib avslutar ” Svenskhet avgörs av de som är svenskar, och vem som är svensk avgörs av den enskilde”

 

Byt gärna ut orden ”Svenskhet” ”svenskar” och ”svensk” mot  exempelvis ”romsk” eller ”kurd” och fundera över vad detta skulle betyda?

 

Björn Runn

 

 

 

 

Källhänvisningar:

 

Åkesson debattartikel:   Aftonbladet 19 okt 2009

 

Islamsk civilisation:  Ole Jörgen Benedictow  prof.em. historia Oslo Universitet

Världsarv förstörs.  Sv D Nyheter  2/7 2012

FN kunde inte rädda Buddha. Aftonbladet  11/3 2001

 

Japan:  The Words Window on Japan  ”The Japan Times” online

Sodahead opinions

 

Algebra;  “Vad kan vi lära av matematikens historia”  Jan Thompson lektor Karlstad

Högskola

 

Arabiska siffror är de talsymboler som används mest internationellt och i bland annat svenskan (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). De arabiska siffrorna har sitt ursprung i Indien där de tillkom ca 400 f Kr. Från det arabiska väldet spreds så siffrorna på medeltiden till Europa, där de så småningom fick sitt nuvarande utseende och varifrån de slutligen spreds över stora delar av världen.  (Wikipedia )

 

Under 600talet gör sig araberna till herrar över Egypten, Syrien och Mesopotamien och kommer då i kontakt med den högtstående antika grekiska kulturen. Under 800talet tar översättningsarbetet av de grekiska skrifterna till arabiska full fart i det för detta ändamål inrättade Visdomens hus i Bagdad. I denna intellektuella miljö verkar al–Khwarizimi som kom från staden Khwarism öster om Kaspiska havet, beläget i nuvarande Turkmenistan.(Algebra, Bokförlaget Borken 2011)

Först på 1600talet blev ekvationslösning känd, då den franske filosofen och matematikern René Descartes (1596—1650) införde symboler och kallade det obekanta för x. Descartes använde alfabetet så att de första bokstäverna a, b, c,…användes för kända storheter (konstanter), och x, y, z,…betecknade variabler. (Algebra Bokförlaget Borken 2011)