Sverigedemokratisk budget för Jönköpings kommun | Sverigedemokraterna i Jönköping

Sverigedemokratisk budget för Jönköpings kommun

Nu är den sverigedemokratiska budgeten för Jönköpings kommun färdig. Under budgetarbetet har vi lyckats skapa ett reformutrymme på 80,3 miljoner kronor. Detta reformutrymme har vi lyckats skapa genom kraftiga nedskärningar inom invandring/integration, utbetalningar till partierna samt att vi gjort några effektiviseringar på de administrativa delarna i vissa nämnder.

Vad får då kommunens medborgare om vår budget går igenom?

Äldrenämnden: 26 milj kr

Avgiftsfria trygghetslarm: 10,5 milj kr

Komvux: 15,3 milj kr

Särskolan: 8,2 milj kr

Ledsagare:  6 milj kr

Räddningstjänsten: 3,4 milj kr

Vi vill inte heller ta vinsten från bostadsbolaget Vätterhem AB, utan dessa pengar ska användas i bolaget så hyresgästerna får ut något av det.

Detta är några delar av vår sverigevänliga budget. Vi har även finansierat t.ex. fler hälsoundersökningar i högstadiet. Vi inför ett klassmorfarsystem. Detta är inte allt i vår budget men det ger en fingervisning av vad man kan göra för kommunen om man är beredd att göra de prioriteringar som krävs för att satsa på kommunens kärnområden.

Vi har alltså skapat ett reformutrymme på 80,3 miljoner kronor utan att höja skatten eller att sänka kommunens överskottsmål på 2% . Detta kan jag säga att vi är väldigt ensamma om.

Vi kommer att fortsätta att lyfta fram invandringens kostnader så länge som de styrande väljer att år efter år dra ner på skola, äldreomsorg eller vad det än må vara. Vi vet vad som känns som det rätta, gör du?