Trygghet, säkerhet och trafik på Österängen | Sverigedemokraterna i Jönköping

Trygghet, säkerhet och trafik på Österängen

Idag hölls en debatt i Österängens centrum om trygghet, säkerhet och trafik på Österängen.. Kommunfullmäktiges alla partier var inbjudna, så ock vi. Vädret var soligt vilket kanske smittade av sig på debatten. Diskussionsklimatet blev tämligen vänligt.

Debattörerna ombads att välja ut en enda åtgärd som var viktigast för Österängen just nu. Från min långa lista valde jag en åtgärd som inte får saknas för att vi ska kunna bygga ett samhälle med sammanhållning och tillit. Jag uppmanade alla att släppa tanken på integration och istället arbeta för assimilering. Att skapa en vänlig men bestämd förväntan att invandrare ska anpassa sig till svensk kultur och svenska normer. Jag underströk att vi tycker att det är det mest inkluderande förhållningssättet av de två.

Tiden var kort och viljan att tala stor. Därmed blev det tidsbrist och svårt att få ordet. Jag fick inte chans att ta upp särskilt många av våra punkter som skulle kunna gynna Österängens säkerhet direkt och indirekt. Du hittar punkterna litet längre ned. På slutet hade vi dragit över nästan tio minuter, trots en god diskussionsledning. Därför tilläts endast S från socialisterna och KD från den styrande alliansen, inkl. MP, en slutreplik. Den tredje kraften, SD, blev utan slutreplik. Konstigt! Nåja, ni finner den här:

”Problemen med trygghet och säkerhet är idag så stora på sina håll att vi måste samarbeta för att lösa dem. Partierna har olika perspektiv och alla behövs för att få en helhetssyn. Mitt parti förutsade dagens händelseutveckling redan på 80-talet, så det är en god idé att samarbeta med oss.”

 

Staffan Eklöf

 

Sverigedemokratisk politik på kommunal (fetstil) och nationell nivå som skulle gynna Österängen. Vissa punkter har redan drivits medan andra är möjliga men har inte beslutats för Jönköping än:

 • Assimilering istället för integration
 • Jourskola för mobbare
 • Utredning av lärarnas arbetssituation
 • Antiskolkprogram
 • Överväga övervakningskameror
 • Nattvandringsgrupper
 • Förövarna eller deras föräldrar ska betala kostnaden för skadegörelse.
 • Projekt mot droger
 • Idrottsprojekt med normbyggande och gränssättande
 • Omorganisation av polisen. Snävare uppdrag för polistjänstemännen. Polistjänstemännen ska göra det de är bäst på – att bekämpa brott. Mer fotpatrullering. Idag är den 1%.  Samla Polisen i EN enda myndighet under EN chef. Det ger möjlighet till effektivisering
 • Kraftiga straffskärpningar för grova och upprepade brott. – Straffrabatt ska minskas, förtida frigivning ska bli svårare.
 • Fotboja en tid efter frigivning av grova brottslingar.
 • Staten ska betala ut utdömda skadestånd och sedan ska staten kräva pengarna av förövaren. Höjda skadestånd för brottsoffer.
 • Stärkt vittnesskydd.
 • Skärpt gränsbevakning.
 • Avskaffande av preskriptionstiden för all grov brottslighet mot liv och hälsa
 • Åtgärdsprogram mot våldtäkter och andra former av sexuellt våld och tvång
 • Ett register för dömda pedofiler och flerfaldigt dömda sexualbrottslingar
 • Det ska bli lättare att utvisa kriminella invandrare.
 • Tredje-gången-gillt-princip för grova brott, som resulterar i längre fängelsestraff efter tre brott.
 • Ett åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet.
 • Tillåta brottsprovokation för polisen i särskilda fall.
 • Minskad invandring